VAT-REF zwrot Vat z Unii Europejskiej Łódź Drukuj

VAT-REF zwrot Vat z Unii Europejskiej Łódź

Unormowania prawne nie pozwalają by Polscy przedsiębiorcy zarejesrowani jako podatnicy VAT czynni i ponoszący koszty w UE, odliczali podatek vat zapłacony przy ich nabyciu.

Takie możliwości odzyskania podatku płyną z Dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/we . Na jej podstawie za pomocą deklaracji VAT-REF możemy wystąpić o  zwrot podatku  z Państwa w którym kupiliśmy paliwo, opłaciliśmy opłaty drogowe, dokonaliśmy naprawy samochodu a może w którym bralliśmy udział w  szkoleniach bądz targach .

Rozliczenie zwrotu VAT zapłaconego za granicą możliwy jest do 30 września następnego roku .

Wczesne wysłanie wniosku gwarantuje szybką możliwość odzyskania podatku.

Biuro Rachunkowe pobiera za swoją pracę opłatę w wysokości 5% uzyskanego zwrotu Vat , przy dużych kwotach udzielamy dodatkowy rabat .

Opłata za usługę pobierana jest dopiero po przelaniu przez zagraniczny Urząd Skarbowy odzyskanej kwoty .

Istnieje możliwość przekazania skanów (czarno-białe rozdzielczość 200dpi )dokumentów drogą elekrtoniczą.

O zwrot występujemy na podstawie pełnomocnictwa które nalęży przekazać do  Urządzie Skarbowym w którym podatnik rozlicza podatek VAT.

Wszystkie szczegóły proszę ustalić pod numerem telefonu 662366634 (Adam Kępa)

Adres:
ul. Stalowa 3
91-859 Łódź

E-mail:     paragraf@biuro-paragraf.pl    
Telefon:     42 654 13 70, 662 366 634
Faks:     42 617 05 70

Informacje:     Adam Kępa
paragraf@biuro-paragraf.pl

Mariola Kępa
mariola@biuro-paragraf.pl

Monika Kotlarska
monika@biuro-paragraf.pl

Zofia Milewska
zofia@biuro-paragraf.pl

Sylwia Pietek
sylwia@biuro-paragraf.pl

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2015 13:43