VAT-REF zwrot Vat z Unii Europejskiej Łódź

VAT-REF zwrot Vat z Unii Europejskiej Łódź

Unormowania prawne nie pozwalają by Polscy przedsiębiorcy zarejesrowani jako podatnicy VAT czynni i ponoszący koszty w UE, odliczali podatek vat zapłacony przy ich nabyciu.

Takie możliwości odzyskania podatku płyną z Dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/we . Na jej podstawie za pomocą deklaracji VAT-REF możemy wystąpić o zwrot podatku z Państwa w którym kupiliśmy paliwo, opłaciliśmy opłaty drogowe, dokonaliśmy naprawy samochodu a może w którym bralliśmy udział w szkoleniach bądz targach .

Rozliczenie zwrotu VAT zapłaconego za granicą możliwy jest do 30 września następnego roku .

Wczesne wysłanie wniosku gwarantuje szybką możliwość odzyskania podatku.

Biuro Rachunkowe pobiera za swoją pracę opłatę w wysokości 5% uzyskanego zwrotu Vat , przy dużych kwotach udzielamy dodatkowy rabat .

Opłata za usługę pobierana jest dopiero po przelaniu przez zagraniczny Urząd Skarbowy odzyskanej kwoty .

Istnieje możliwość przekazania skanów (czarno-białe rozdzielczość 200dpi )dokumentów drogą elekrtoniczą.

​ O zwrot występujemy na podstawie pełnomocnictwa które należy przekazać do Urzędzie Skarbowym w którym podatnik rozlicza podatek VAT.

Wszystkie szczegóły proszę ustalić pod numerem telefonu 662366634 (Adam Kępa)

Skontaktuj się z nami